KabelTV:

Vid problem med kabel-TV kontakta ComHem på telefon 0771-550 000 eller gå in på ComHems hemsida.

Bredband:

Har du ComHem kontaktar ComHem på telefon 0771-550 000 eller gå in på ComHems hemsida. Har du annan bredbandsleverantör vänligen kontakta dem.
 

El-leverans:

Vid problem med el-leverans, kontakta Affärsverken på telefon 0455-783 00. Har du annan leverantör vänligen kontakta dem.
 

Adressändring:

Glöm inte att meddela dina vänner att du har flyttat. Detta gör du enklast på www.adressandring.se
 

Bubbetorps soptipp:

Behöver du slänga något som inte går att sopsortera så finns Bubbetorps soptipp ca 15 minuter utanför stan.